ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (1).pdf